Behörighetskrav

Om du söker till Flygteknikutbildningen måste du ha minst betyget E i ämnena:

  • Svenska/Svenska som andraspråk
  • Matematik
  • Engelska
  • 5 övriga ämnen