Efter gymnasiet

Efter godkänd gymnasieutbildning kan du välja olika vägar;

Flygmekaniker
Efter godkänd utbildning på det treåriga gymnasieprogrammet kan du arbeta som flygmekaniker inom såväl civilflyget som försvaret. Som elev i flygteknik får du en mycket bra plattform för din fortsatta karriär, vare sig du siktar på att börja jobba som flygmekaniker direkt efter utbildningen, eller att fortsätta med vidareutbildning och studier.

Flygtekniker
Många väljer att fortsätta utbilda sig till flygtekniker. Sådan utbildning sker antingen i en Yrkeshögskolas regi eller i Försvarsmaktens motsvarande skola.

Industri
Du kan även arbeta inom exempelvis industrin som tekniker där det ställs krav på teknisk noggrannhet. Utbildade flygmekaniker är eftertraktade inom många olika områden och möjligheterna till att få jobb på hemmaplan är goda.