Här lär du dig

Under programmet går du som elev en kurs i självledarskap i 6 moduler. Där blir du medveten om sitt eget beteende och dina egna attityder i samspelet i klassen och ute på APL-platserna. Vi utforskar olika perspektiv och experimenterar med andra förhållningssätt för att få större tillit och mod att utveckla sitt självledarskap.

Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (APL). Det är ett viktigt inslag i utbildningen. APL ger dig erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

På APL på Försäljnings- och serviceprogrammet får du lära dig använda det som du läst om i skolan. Du får använda det du lärt dig ute i arbetslivet och träffa nya människor.