HA poängplan

Administrativ service
Denna inriktning ger fördjupade kunskaper för att arbeta serviceinriktat med olika arbetsuppgifter. Inriktningen kan leda till arbete inom t.ex. personaladministration,
ledarskap, kommunikation, ekonomi, projektledning och kundservice.

Handel och service
Du får lära dig om inköp, varuflöden, ledarskap och försäljning. Inriktningen kan leda till arbete inom t.ex. försäljning och marknadsföring, butikskommunikation, ledarskap, inköp och logistik, entreprenörskap och kundservice.