Behörighetskrav

 

Om du söker till Försäljnings- och serviceprogrammet måste du ha minst betyget E i ämnena:

  • Svenska/Svenska som andraspråk
  • Matematik
  • Engelska
  • 5 övriga ämnen