Vår pedagogik

Hos oss är leken och glädjen betydelsefull, eftersom det är där som utveckling sker. Barnen lär av varandra i tillåtande miljö, där de får möjligheter att engagera sig i meningsfulla aktiviteter tillsammans med varandra och med pedagoger som ser och uppmärksammar varje barn.

Hos oss är leken och glädjen betydelsefull, eftersom det är där som utveckling sker. Barnen lär av varandra i tillåtande miljö, där de får möjligheter att engagera sig i meningsfulla aktiviteter tillsammans med varandra och med pedagoger som ser och uppmärksammar varje barn.
Läs mer om barens lek och se våra miljöer här.

Vi jobbar med värdegrundsmaterialet Snick och Snack och vännerna i Kungaskogen, som en röd tråd genom hela huset vilket skapar vi-känsla och gemenskap. Här finns en Gyllene regel som alla barnen lär sig utantill: Var mot andra som du vill att de ska vara mot dig. Vi lägger även fokus på att ge barnen de bästa förutsättningarna för att utveckla språket. Våra avdelningar arbetar på olika sätt med värdegrunden och språket efter barnens ålder, behov och utveckling.
Läs mer hur vi arbetar med barnens språkutveckling.

Vi utvecklar hela tiden både inne- och utemiljön efter barnens lek och intresse.