Hulta förskola

Välkommen till Hulta förskola - en förskola för hållbar utveckling

Januari 2018 öppnades vår nybyggda förskola, som är byggd enligt hållbarhetskonceptet Cradle to cradle. Målet med byggnationen var att nå miljöcertifiering “miljöbyggnad guld”.

Förskolan har sex avdelningar och eget kök där våra två kokerskor lagar all mat.

Innemiljön är skapad på så sätt att den främjar barns lärande så att barnen stimuleras och utmanas. Skapande, byggrum, läshörna och vattenlek är fasta inslag på alla avdelningar.

Utemiljö är indelad i fem gårdar med varierade innehåll, varav en av gårdarna är skog. Gårdarna är åldersanpassade.

Mitt i förskolan finns en atriumgård där vi skapar mötesplatser med olika lärmiljöer.

På Hulta förskola vill vi pedagoger lägga grunden för ett livslångt lärande hos barnen. Vi anser att trygghet och omsorg är grunden för att barnen ska utvecklas och lära. Undervisning och lärande sker under hela dagen och vi ser leken som en central del i barnens lärande, utveckling och välbefinnande. Vi ser barnen som kompetenta och ger dem möjligheter att tro på sin egen förmåga.

Förskolan är utrustad med toppmodern teknik och arbetet med digital utveckling är en stor del i vår verksamhet. All teknik på vår förskola integreras och används som en naturlig del i vardagen.

Hållbar utveckling är ett prioriterat arbete i vår verksamhet, där vi vill ge barnen en grundläggande miljömedvetenhet som fortsätter livet ut och ge barnen en förståelse för varför vi ska vårda vår planet.

Adress och kontaktuppgifter till Hulta förskola

Besöksadress:
Brunkullavägen 1A
372 39 Ronneby


Kontakta Hulta förskola

Avdelning

Telefon

Blixten

0457-61 88 45

Molnet

0457-61 88 42

Regnbågen

0457-61 88 43

Vinden

0457-61 88 41

Vulkanen

0457-61 88 40

Åskan

0457-61 88 44

Kök

0457-61 88 46


Rektor, förskola
Anette Sandén
0457-61 73 18
anette.sanden@edu.ronneby.se

Administratör
Jenny Fagö
0457-61 71 55
jenny.fago@edu.ronneby.se
Telefontid: tisdag kl 13:00-15:00, onsdag kl 10:30-12:00, 13:00-14:00, torsdag kl 10:00-12:00, 13:00-14:00, fredag kl 10:00-12:00.