Saxemara förskola

Saxemara förskola

Information om Saxemaras förskola för barn 1-5 år i Saxemara, Ronneby kommun.

Välkommen till Saxemara förskola!

Saxemara förskola ingår i Ronneby skolområde tillsammans med bland annat Bräkne-Hoby förskola. Vi arbetar för att alla barn och elever ska få möjlighet att utvecklas i en stimulerande och trygg miljö.

I vår förskola står vi för kunskap, respekt och lust att lära, som ska ge våra barn beredskap att möta utmaningar nu och i framtiden. Vi lägger stor vikt vid vårt värdegrundsarbete.

Våra förskolor ligger lokalintegrerade eller i nära anslutning till våra skolor. Närheten ger möjligheter till samarbete, som skapar förutsättningar till en gemensam syn på utveckling och lärande från förskolan upp till år 6.

Saxemara förskola består av 2 avdelningar.

Adress och kontaktuppgifter till Saxemara förskola

Besöksadress:
Skärgårdsvägen 4
372 97 Ronneby

Kontakta Saxemara förskola‌

Avdelning

Telefon

Kobben

0457-61 71 95

Skäret

0457-61 71 89

Maxtaxa - Inkomsttaket per månad för 2021 är 50 340 kronor!

Stängningsdagar: Måndag-tisdag den 20-21 september 2021, måndag den 10 januari 2022 och måndag den 9 maj 2022.

Rektor, förskola
Jessica Wedin
0457-61 72 82
jessica.wedin@edu.ronneby.se

Administratör
Susanne Luther
0457-61 72 70
susanne.luther@edu.ronneby.se