Ekorrens förskola

Ekorrens förskola

Ekorrens förskola i Ronneby kommun genomsyras av en trygg och lustfylld miljö som skapar goda förutsättningar för barnens utveckling och lärande.

Välkommen till Ekorrens förskola!

Ekorrens förskola i Ronneby kommun genomsyras av en trygg och lustfylld miljö som skapar goda förutsättningar för barnens utveckling och lärande.

Förskolan är belägen i ett villaområde med stor utegård och skogen/naturen alldeles utanför. På förskolan är barnen 1-6 år, samt en nattavdelning för barn 1-12 år. Vi har egen kokerska som varje dag serverar hemlagad mat med ekologisk inriktning.

Undervisningen med barnen sker projektinriktat där vi delar barnen i mindre grupper för att få kvalité på undervisningen. Vi ser barnen som kompetenta och fulla av möjligheter. Alla barn ska känna sig betydelsefulla, sedda och trygga här hos oss. På Ekorrens förskola är barnen i fokus och där deras delaktighet och inflytande står i centrum.

Lek och lärmiljöerna på Ekorrens förskola inspirerar och uppmuntrar barnens nyfikenhet och kreativitet. Barnen ska få möta lärmiljöerna med tillgängligt material som utmanar till att vilja och våga prova nya erfarenheter, både enskilt och tillsammans med andra. Lärmiljöer som berikas av närvarande och medforskande pedagoger. Det ska vara roligt att komma till oss på förskolan.

Vi vill att förskolan ska vara inspirerande och utvecklande därför har vi utformat olika lärmiljöer inom och utomhus. Ett föränderligt motorikrum, en inbjudande och tillåtande ateljé, ett språkrum där man kan gå in i sagans värld. Genom experiment kan barnen utforska hur världen fungerar och genom de digitala verktygen kan de programmera robotar eller använda Green Screen som kan ta dem till de mest fantastiska platser. På vår utegård erbjuder vi barnen likasinnade lärmiljöer som innemiljön, samt att den har generösa lekytor.

Adress och kontaktuppgifter till Ekorrens förskola

Besöksadress
Friskyttsvägen 2
372 37 Ronneby

Kontakta Ekorrens förskola

Avdelning

Telefon

Alen

0457-61 72 46

Granen

0457-61 72 47

Tallen

0457-61 72 48

Nattis

0457-61 72 43

Köket

0457-61 72 44


Rektor, förskola
Åsa Isokoski
0457-61 72 38
asa.isokoski@edu.ronneby.se

Administratör
Marie Dennheim
0457-61 72 21
marie.dennheim@edu.ronneby.se
Telefontid måndag-fredag kl 10-12, 13-14.