Ekorrens förskola

Ekorrens förskola

Ekorrens förskola genomsyras av en trygg, inspirerande och lärorik miljö som skapar goda förutsättningar för barnens utveckling och lärande.

Välkommen till Ekorrens förskola!

På Ekorrens förskola finns tre avdelningar med åldersintegrerade barngrupper samt en nattavdelning. Genom åldersintegrerad utbildning stärks barnens självkänsla och självförtroende tidigt. Förskolan har en stor utegård och skogen alldeles utanför. Vi har egen kokerska som serverar hemlagad mat med ekologisk inriktning i vår inbjudande matsal.

Undervisningen med barnen sker projektinriktat där vi delar barnen i mindre grupper för att få kvalitet på undervisningen. Vi ser barnen som kompetenta och fulla av möjligheter. Alla barn ska känna sig betydelsefulla, sedda och trygga hos oss. På Ekorrens förskola är barnen i fokus och deras delaktighet och inflytande står i centrum. Vi tänker medvetet kring barnens personliga och kroppsliga integritet och uppmuntrar barnen till att uttrycka sina åsikter och att sätta gränser. En del i detta arbete handlar om att vi pedagoger är stöttande och goda förebilder för barnen.

Ekorrens förskola har som mål att vara inspirerande och utvecklande. Vi utformar och förändrar därför våra lärmiljöer kontinuerligt, utifrån barnens intresse och nyfikenhet. Vi erbjuder barnen ett rymligt motorikrum, inbjudande och tillåtande ateljéer, ett språkutvecklande bibliotek, rum för rollek och drama samt ett sinnesrum för att nämna några av lärmiljöerna. Genom experiment utforskar vi hur världen fungerar och med digitala verktyg får barnen programmera robotar och använda Greenscreen eller projektorn som tar dem till spännande platser.

I lärmiljöerna finns tillgängligt material på barnens nivå, som utmanar dem till att vilja och våga pröva nya erfarenheter, både enskilt och tillsammans med andra. Förskolans utbildning och undervisning berikas av närvarande och medforskande pedagoger som sätter barnen i främsta rummet.

Adress och kontaktuppgifter till Ekorrens förskola

Besöksadress
Friskyttsvägen 2
372 37 Ronneby

Kontakta Ekorrens förskola

Avdelning

Telefon

Alen

0457-61 72 46

Granen

0457-61 72 47

Tallen

0457-61 72 48

Nattis

0457-61 72 43

Köket

0457-61 72 44


Rektor, förskola
Åsa Isokoski
0457-61 72 38
asa.isokoski@edu.ronneby.se

Administratör
Jenny Fagö
0457-61 71 55
jenny.fago@edu.ronneby.se
Telefontid: tisdag kl 13:00-15:00, onsdag kl 10:30-12:00, 13:00-14:00, torsdag kl 10:00-12:00, 13:00-14:00, fredag kl 10:00-12:00.