Backsippans förskola

Backsippans förskola

Välkommen till Backsippans förskola!
Backsippan är byggd enligt hållbarhetskonceptet cradle-to-cradle och ligger naturnära i Listerby. Vi har sex avdelningar; Hagen, Dungen, Täppan, Lyckan, Gläntan och Ängen som består av ljusa lokaler och inbjuder till lek och lärande. Miljöerna på varje avdelning förändras efter barnens intresse och verksamhetens behov.

Vi har två stora utegårdar, där barnen får möjlighet att utveckla sina motoriska färdigheter. Det finns cykelbanor, gungor, klätterställning, sandlådor och stora gröna ytor att leka på. Vi har även tillgång till en egen inhägnad skog med grillkåta samt grillplats, som vi är mycket stolta över.

I Johannishus och Listerby förskoleområde finns tre förskolor som tillsammans arbetar för likvärdighet och kvalitet i utbildningen utifrån vår läroplan för förskolan, Lpfö18. 

Verksamheten genomsyras av kollegialt lärande och metoder som bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.  

I utbildningen i förskolan lägger vi grunden för det livslånga lärandet. Utifrån en helhetssyn på det kompetenta barnet där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet, utformar utbildade pedagoger en rolig, trygg och lärorik verksamhet för alla barn.

Alla våra förskolor är Grön Flagg-certifierade och vi ser vår rika närmiljö som en stor tillgång i det arbetet. Ur ett fokus mot hållbar utveckling är vi stolta över att erbjuda mat från eget tillagningskök. Sedan flera år tillbaka arbetar vi även aktivt för en giftfri förskola, vilket bland annat innebär medvetna val vid materialinköp. 

Adress och kontaktuppgifter till Backsippans förskola

Besöksadress:
Abergavägen 6
372 74 Listerby

Kontakta Backsippans förskola

Avdelning

Telefon

Gläntan

0457-61 71 31

Dungen

0457-61 71 21

Täppan

0457-61 71 22

Lyckan

0457-61 71 30

Hagen

0457-61 71 20

Ängen

0457-61 71 32

Kök

0457-61 71 15

 

Rektor, förskola
Linn Hedlund
0457-61 72 90
linn.hedlund@edu.ronneby.se

Administratör
Jenny Fagö
0457-61 71 55
jenny.fago@edu.ronneby.se
Telefontid: tisdag kl 13:00-15:00, onsdag kl 10:30-12:00, 13:00-14:00, torsdag kl 10:00-12:00, 13:00-14:00, fredag kl 10:00-12:00.