Parkdala förskola

Parkdala förskola

Välkommen till Parkdala förskola!
Parkdala förskola genomsyras av en inspirerande, trygg, tillgänglig, tillåtande och lärorik miljö som skapar goda förutsättningar för barnens utveckling och lärande.

På Parkdala förskola finns 4 avdelningar för barn i åldern 1–5 år som är uppdelade på två block. Förskolan har nära till centrum så väl som till naturen och Brunnsparken. Förskolan har två utegårdar med varierad terräng som erbjuder motoriska utmaningar, utforskande, lek och odling. I den rymliga matsalen serverar kocken hemlagad mat. Under hösten 2022 genomgick förskolan en omfattande renovering av såväl utegård som lärmiljöer.

Undervisning sker processinriktat där varje barns utveckling är unik. Barnen är delaktiga och har inflytande över sin utbildning för att skapa ett meningsfullt och lustfyllt lärande. Pedagogerna på Parkdala förskola ser barn som kompetenta och fulla av möjligheter. Barns intressen och behov utgör grunden i processen för det livslånga lärandet, där härvarande och medforskande pedagoger stöttar och utmanar varje enskild individ. Vi tänker medvetet kring barnens personliga och kroppsliga integritet och uppmuntrar barnen till att uttrycka sina åsikter och att sätta gränser. En del i detta arbete handlar om att vi pedagoger är stöttande och goda förebilder för barnen.

Parkdala förskola har som mål att utveckla och skapa inspirerande lärmiljöer utifrån barnens nyfikenhet och intressen, därför förändrar och utformar vi kontinuerligt våra lärmiljöer tillsammans med barnen. På förskolan erbjuder vi unika avdelningar och gemensamma utrymmen så som bland annat ett rymligt motorikrum, rum för rollek och drama, inbjudande och tillåtande ateljé, språkutvecklande bibliotek och sinnesrum. I lärmiljöerna erbjuds också olika digitala verktyg för barnen att upptäcka och utforska med men också annat tillåtande och tillgängligt material på barnens nivå som uppmuntrar dem till att pröva nya erfarenheter, både enskilt och tillsammans med andra.

Adress och kontaktuppgifter till Parkdala förskola

Besöksadress:
Folkparksvägen 4
372 38 Ronneby

Kontakta Parkdala förskola

Avdelning

Telefon

Lingonet

0457-61 72 42

Hallonet

0457-61 72 41

Blåbäret

0457-61 72 40

Smultronet

0457-61 72 49

Kök

0457-61 72 39

 

Rektor, förskola
Åsa Isokoski
0457-61 72 38
asa.isokoski@edu.ronneby.se

Administratör
Jenny Fagö
0457-61 71 55
jenny.fago@edu.ronneby.se
Telefontid: tisdag kl 13:00-15:00, onsdag kl 10:30-12:00, 13:00-14:00, torsdag kl 10:00-12:00, 13:00-14:00, fredag kl 10:00-12:00.0.