Parkdala förskola

Parkdala förskola

Välkommen till Parkdala förskola! På Parkdala finns fyra avdelningar för barn i åldern 1-5 år och en nattavdelning för barn i åldern 1-12 år.

På Parkdala förskola har vi valt att arbeta med Grön Flagg eftersom vi tror att hållbar utveckling har stor betydelse för vår framtid och att vi därmed sår frön hos barnen som de sedan kan ta med sig i livet.

Vi pedagoger stödjer barnen i det livslånga lärandet genom att vara lyhörda och utgå från barnens intressen och behov. I vår verksamhet är barnen medbestämmande för att vi ska kunna skapa ett meningsfullt och lustfyllt lärande. Vi vill vara goda förebilder och ha roligt tillsammans, både barn och vuxna och sprida glädje. Lära barnen tro på sin egen förmåga och tydliggöra den samt främja glädjen i leken och därigenom skapa positiva möten för att utveckla den sociala kompetensen.

Adress och kontaktuppgifter till Parkdala förskola

Besöksadress:
Folkparksvägen 4
372 38 Ronneby

Kontakta Parkdala förskola

Avdelning

Telefon

Lingonet

0457-61 72 42

Hallonet

0457-61 72 41

Blåbäret

0457-61 72 40

Smultronet

0457-61 72 49

Nattis

0457-61 72 43

Kök

0457-61 72 39

Rektor, förskola
Kerstin Bergskans-Mattsson
0457-61 72 45
kerstin.bergskans-mattsson@ronneby.se

Administratör
Marie Dennheim
0457-61 72 21
marie.dennheim@ronneby.se
Telefontid måndag-torsdag kl 10:00-15:45, fredag kl 10:00-14:00