Parkdala förskola

Parkdala förskola

Välkommen till Parkdala förskola! På Parkdala finns fyra avdelningar för barn i åldern 1-5 år.

På Parkdala förskola har vi valt att arbeta med Grön Flagg eftersom vi tror att hållbar utveckling har stor betydelse för vår framtid och att vi därmed sår frön hos barnen som de sedan kan ta med sig i livet.

Februari 2020 blev Parkdala förskola Grön Flagg certifierade. Temat är Livstil & Hälsa, Skräp & Avfall. Grön flagg ingår i det internationella nätverket Eco-Schools, som förenat miljontals barn och unga runtom i världen.

Vi pedagoger stödjer barnen i det livslånga lärandet genom att vara lyhörda och utgå från barnens intressen och behov. I vår verksamhet är barnen medbestämmande för att vi ska kunna skapa ett meningsfullt och lustfyllt lärande. Vi vill vara goda förebilder och ha roligt tillsammans, både barn och vuxna och sprida glädje. Lära barnen tro på sin egen förmåga och tydliggöra den samt främja glädjen i leken och därigenom skapa positiva möten för att utveckla den sociala kompetensen.

Adress och kontaktuppgifter till Parkdala förskola

Besöksadress:
Folkparksvägen 4
372 38 Ronneby

Kontakta Parkdala förskola

Avdelning

Telefon

Lingonet

0457-61 72 42

Hallonet

0457-61 72 41

Blåbäret

0457-61 72 40

Smultronet

0457-61 72 49Kök

0457-61 72 39

 

Rektor, förskola
Åsa Isokoski
0457-61 72 38
asa.isokoski@edu.ronneby.se

Administratör
Marie Dennheim
0457-61 72 21
marie.dennheim@edu.ronneby.se
Telefontid måndag-fredag kl 10-12, 13-14.