Älgbackens förskola

Välkommen till Älgbackens förskola

Älgbackens förskola består av en avdelningar, Diamanten med barn i åldrarna 1 – 3 år. Förskolan ligger i centrala Ronneby med tillgång till natursköna skogsområden och lekparker.

På vår förskola arbetar pedagogerna för att alla barn ska få en trygg, glädjefylld och lärorik dag på förskolan. Här får barnen lära sig genom utforskande, skapande, socialt samspel och lek. Hos oss står sång, musik och motorik i centrum. Digitala verktyg används på ett medvetet sätt i undervisningen för att förbereda barnen inför framtidens digitala värld.

Den svenska förskolan styrs av skollag och läroplan för förskolan, LPFÖ 18. Vår målsättning är att vara en tillgänglig förskola, där vi strävar mot att ge barnet de bästa förutsättningarna att utvecklas utifrån sitt egna jag. Barn och pedagoger ska se varandras likheter och olikheter som en stor tillgång och utnyttjar varandras kompetenser för det livslånga lärandet.

På Älgbackens förskola bygger vi samarbete med er vårdnadshavare, ni får ett professionellt bemötande av oss pedagoger och en inblick i ert barns lärande.

Adress och kontaktuppgifter till Älgbackens förskola

Besöksadress:
Älgbacken 4
372 34 Ronneby

Kontakta Älgbackens förskola

Avdelning

Telefon

Diamanten

0457-61 72 10

 

Rektor, förskola
Annica Karlsson
0457-61 71 53
annica.karlsson2@edu.ronneby.se

Administratör
Jenny Fagö
0457-61 71 55
jenny.fago@edu.ronneby.se
Telefontid: tisdag kl 13:00-15:00, onsdag kl 10:30-12:00, 13:00-14:00, torsdag kl 10:00-12:00, 13:00-14:00, fredag kl 10:00-12:00.