Skiss Persborgs förskola

Skiss Persborgs förskola

Persborgs förskola

Välkommen till Persborgs förskola!
Det är nu möjligt att söka förskoleplats med önskad placering från och med hösten 2024.

Persborgs förskola blir en modern förskola som erbjuder fantastiska lärmiljöer för barnen. Hållbar utveckling är ett viktigt fokusområde för verksamheten.

Förskolan kommer vara uppdelad i två enheter - Persborgs förskola norra och Persborgs förskola södra. Byggnaden består av 3 flyglar (Berget, Havet och Dalen), med 4 hemivster i vardera flygel. På förskolan kommer det längre fram att erbjudas barnomsorg på obekväm arbetstid - kvällar, nätter och helger.

Persborgs förskola ska vara barnens arena där vi tillsammans utvecklas och skapar ny kunskap- där barnens rätt att medverka till en hoppfull och hållbar framtid är i fokus. Verksamheten utgår ifrån ekonomisk hållbarhet, där miljö och material spelar en viktig roll. Den sociala och ekologiska dimensionen är i fokus med barnen. Vi ska vara rädda om varandra och ha ett varsamt förhållningssätt för djur och natur.

Lek och lärmiljöerna inne och utomhus speglar olika mötesplatser där barnen får uppleva, undersöka och utforska med alla sina sinnen. Där samspel och kamratskap möts och utvecklas i kreativa och estetiska lärprocesser. Barnen erbjuds ett bibliotek med tillhörande lärmiljöer, där de får erfara och utveckla det språkliga genom vidgad kommunikation.

Barnen möts i restaurangen Borgen där de får tillagad kost som tillagats på plats från grunden utifrån ett hållbarhetsperspektiv, med god och näringsrik mat i fokus. 

Adress och kontaktuppgifter till Persborgs förskola

Besöksadress:
Persborgsvägen 15
372 35 Ronneby

Kontakta Persborgs förskola

Hemvist

Telefon

Stigen

0457-61 72 52

Slätten

0457-61 72 51

Ängen

0457-61 72 53

Bäcken

0457-61 72 11

Granberget

0457- 61 71 66

Trollberget

0457-61 71 63

Fjällberget

0457-61 71 65

Isberget

0457-61 71 67

Vågen

0457-61 71 68

Böljan


Brisen


Kulingen

0457-61 72 54Nattviolen (barnomsorg på obekväm arbetstid)

 Kök

0457-61 72 50

 

Rektor, Persborgs förskola norra
Åsa Isokoski
0457-61 72 38
asa.isokoski@edu.ronneby.se

Rektor, Persborgs förskola södra
Annica Karlsson
0457-61 71 53
annica.karlsson2@edu.ronneby.se

Administratör
Marie Dennheim
0457-61 72 21
marie.dennheim@edu.ronneby.se