Skiss Persborgs förskola

Skiss Persborgs förskola

Persborgs förskola

Välkommen till Persborgs förskola - Ronnebys nyaste förskola, byggd 2024!

Persborgs förskola är en modern förskola som erbjuder fantastiska lärmiljöer för barnen - såväl inne som ute. Hållbar utveckling står i fokus för verksamheten.

Förskolan kommer vara uppdelad i två enheter - Persborgs förskola norra och Persborgs förskola södra. Byggnaden består av 3 flyglar (Berget, Havet och Dalen), med 4 hemvister (avdelningar) i vardera flygel. På förskolan kommer det längre fram att erbjudas barnomsorg på obekväm arbetstid - kvällar, nätter och helger.

Persborgs förskola ska vara barnens arena, där vi tillsammans utvecklas och skapar ny kunskap utifrån ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. För oss innebär det att vi särskilt lyfter fram barnens rätt att medverka till en hoppfull och hållbar framtid, där vi lär oss om miljö och material och att vara rädda om varandra, samt att ha ett varsamt förhållningssätt för djur och natur.

Lek och lärmiljöerna inne och utomhus speglar olika mötesplatser där barnen får uppleva, undersöka och utforska med alla sina sinnen. Där samspel och kamratskap möts och utvecklas i kreativa och estetiska lärprocesser. Barnen erbjuds ett bibliotek med tillhörande lärmiljöer, där de får erfara och utveckla det språkliga genom vidgad kommunikation.

Barnen möts i restaurangen Borgen, där de får god och näringsrik mat som tillagats på plats från grunden utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Adress och kontaktuppgifter till Persborgs förskola

Besöksadress:
Persborgsvägen 19
372 35 Ronneby

Kontakta Persborgs förskola

Hemvist

Telefon

Stigen

0457-61 72 52

Slätten

0457-61 72 51

Ängen

0457-61 72 53

Bäcken

0457-61 72 11

Granberget

0457- 61 71 66

Trollberget

0457-61 71 63

Fjällberget

0457-61 71 65

Isberget

0457-61 71 67

Vågen

0457-61 71 68

Böljan


Brisen

0457-61 72 56

Kulingen


Nattviolen (barnomsorg på obekväm arbetstid)

0457-61 72 54


 

Kök

0457-61 72 50


Rektor, Persborgs förskola norra
Åsa Isokoski
0457-61 72 38
asa.isokoski@edu.ronneby.se

Rektor, Persborgs förskola södra
Annica Karlsson
0457-61 71 53
annica.karlsson2@edu.ronneby.se

Administratör
Jenny Fagö
0457-61 71 55
jenny.fago@edu.ronneby.se
Telefontid: tisdag kl 13:00-15:00, onsdag kl 10:30-12:00, 13:00-14:00, torsdag kl 10:00-12:00, 13:00-14:00, fredag kl 10:00-12:00.

(Administratör endast för Nattviolen)
Marie Dennheim
0457-61 72 21
marie.dennheim@edu.ronneby.se