KFR 2023

Här hittar du protokoll och mötestider för nuvarande år.

Kommunala funktionshinderrådet är ett referens-, remiss och samordningsorgan med rådgivande funktioner knutet till nämnden för arbete och välfärd, tidigare socialnämnden.

Funktionshinderrådet har till syfte att

Ordförande
Therese Åberg
therese.aberg@ronneby.se

  • Verka för jämlikhet och full delaktighet i samhället för personer med funktionshinder.
  • Ge personer med funktionshinder medinflytande och insyn i den del av kommunens verksamhet som berör dem.
  • Ge kommunen möjlighet att samråda med handikapporganisationerna i ett tidigt skede i beredningsprocessen samt att få deras synpunkter i ärenden som berör personer med funktionshinder.

Mötestider 2023

Tisdagar klockan 13:00, 30/5, 5/9 och 28/11

Protokoll 2023

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KFR 2023-05-30 §§ 1-6.pdf Pdf, 304.4 kB. 304.4 kB 2023-06-08 14.39
KFR 2023-09-05 §§ 7-12.pdf Pdf, 257.4 kB. 257.4 kB 2023-09-13 12.15
KFR 2023-11-28 §§ 13-20.pdf Pdf, 387.4 kB. 387.4 kB 2023-12-08 13.34