KFR 2019frågor

Här hittar du protokoll och mötestider för nuvarande år.

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor är ett referens-, remiss och samordningsorgan med rådgivande funktioner knutet till socialnämnden.

Funktionshinderrådet har till syfte att

Ordförande
Anna Carlbrant
anna.carlbrant@ronneby.se

  • Verka för jämlikhet och full delaktighet i samhället för personer med funktionshinder.
  • Ge personer med funktionshinder medinflytande och insyn i den del av kommunens verksamhet som berör dem.
  • Ge kommunen möjlighet att samråda med handikapporganisationerna i ett tidigt skede i beredningsprocessen samt att få deras synpunkter i ärenden som berör personer med funktionshinder.

Mötestider 2019

Onsdagar kl 17 00 i Listerbysalen, 13/2, 10/4, 12/6, 14/8, 9/10 och 20/11.

Protokoll

2019

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KFR 2019-02-13, §§ 1-9.pdf Pdf, 325.4 kB, öppnas i nytt fönster. 325.4 kB 2019-02-26 07.34
KFR 2019-04-10 §§ 10-18.pdf Pdf, 580.1 kB, öppnas i nytt fönster. 580.1 kB 2019-04-23 17.24
KFR 2019-10-09 §§ 19-26.pdf Pdf, 414 kB, öppnas i nytt fönster. 414 kB 2020-02-07 14.10
KFR 2019-11-20 §§ 27-34.pdf Pdf, 258.4 kB, öppnas i nytt fönster. 258.4 kB 2020-02-07 14.11