Kommunfullmäktige

Här hittar du protokoll och mötestider för Kommunfullmäktige.

Vart fjärde år väljer Ronnebyborna kommunfullmäktiges 49 ledamöter. Frågor som är principiella eller av större vikt för kommunen måste beslutas av kommunfullmäktige.

Senast en vecka innan kommunfullmäktige har sitt sammanträde ska detta tillkännages på kommunens digitala anslagstavla. Där kan du också se vilka ärenden som fullmäktige har på dagordningen.