Miljö- och byggnadsnämnden

Nämnden arbetar för att skapa ett samhälle med god fysisk miljö samt för att motverka miljöförstörelse. Den verkar också långsiktigt för god byggnadskultur, stadsmiljö och landskapsmiljö. Här hittar du nämndens protokoll och mötestider.