Miljö- och byggnadsnämnden 2022

Nämnden arbetar för att skapa ett samhälle med god fysisk miljö samt för att motverka miljöförstörelse. Den verkar också långsiktigt för god byggnadskultur, stadsmiljö och landskapsmiljö.

Miljö- och byggnadsnämnden består av tretton ledamöter med ersättare, som alla väljs av kommunfullmäktige.

Nämndens beslut verkställs av miljö- och byggnadsförvaltningen. Öppnas i nytt fönster. 

Ordförande
Hillevi Andersson (C)
hillevi.andersson@ronneby.se

Här publiceras samtliga protokoll från miljö- och byggnadsnämnden. För att värna den personliga integriteten har nämnden tagit bort alla uppgifter om enskilda individer, exempelvis del av fastighetsbeteckningar, namn och personnummer. Om du vill ha det fullständiga protokollet får du vända dig till miljö- och byggnadsförvaltningen, mbf@ronneby.se.

OJ (omedelbart justerat)

Mötestider 2022

Onsdagar kl. 08.00. Se plats för sammanträde i kallelse.

 • 26 januari
 • 16 februari
 • 23 mars
 • 20 april
 • 18 maj
 • 15 juni
 • Inget sammanträde i juli
 • 24 augusti
 • 21 september
 • 19 oktober
 • 16 november
 • 14 december

Protokoll 2022

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
MBN protokoll 2022-01-26 § 23 omedelbart justerat_off.pdf Pdf, 650.5 kB. 650.5 kB 2022-01-26 17.01
MBN protokoll 2022-01-26 §§ 1-30 (§ 23 OJ) med bilaga 1-4.pdf Pdf, 4.5 MB. 4.5 MB 2022-02-02 09.51
MBN protokoll 2022-02-16 §§ 31-55 med bilaga 1-3 off.pdf Pdf, 4.6 MB. 4.6 MB 2022-02-23 09.49
MBN protokoll 2022-03-23 §§ 56-82 med bilaga 1-11 off.pdf Pdf, 9.1 MB. 9.1 MB 2022-03-30 10.50
MBN protokoll 2022-04-20 § 107 OJ off.pdf Pdf, 196.3 kB. 196.3 kB 2022-04-20 15.38
MBN protokoll 2022-04-20 §§ 83-107 (§ 107 OJ) med bilaga 1-4 off.pdf Pdf, 5.9 MB. 5.9 MB 2022-04-27 08.54
MBN protokoll 2022-05-18 § 110 OJ.pdf Pdf, 181.9 kB. 181.9 kB 2022-05-18 15.57
MBN protokoll 2022-05-18 § 108-128 (§ 110 OJ) off.pdf Pdf, 995 kB. 995 kB 2022-05-25 09.08
MBN protokoll 2022-06-15 §§ 134-135 OJ med bilaga 1 och 2.pdf Pdf, 3.3 MB. 3.3 MB 2022-06-15 16.07
MBN protokoll 2022-06-15 §§ 129-154 (§§ 134-135 OJ) med bilaga 1-3 off.pdf Pdf, 3.6 MB. 3.6 MB 2022-06-22 08.44
MBN protokoll 2022-08-24 §§ 160-161 OJ_off.pdf Pdf, 785.1 kB. 785.1 kB 2022-08-24 15.38
MBN protokoll 2022-08-24 §§ 155-178 (§§ 160-161 OJ) med bilaga 1-4 off.pdf Pdf, 3.3 MB. 3.3 MB 2022-08-31 09.00
MBN protokoll 2022-09-21 §§ 179-202 off.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2022-09-28 08.24
MBN protokoll 2022-10-19 §§ 203-221 med bilaga 1-3 off.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2022-10-26 08.40
MBN protokoll 2022-11-16 § 233 OJ off.pdf Pdf, 478 kB. 478 kB 2022-11-16 13.36
MBN protokoll 2022-11-16 §§ 222-244 (§ 233 OJ) med bilaga 1 off.pdf Pdf, 2.8 MB. 2.8 MB 2022-11-23 08.45
MBN protokoll 2022-12-14 §§ 245-268 med bilaga 1-2 off.pdf Pdf, 5.1 MB. 5.1 MB 2022-12-21 08.40

Behandling av personuppgifter

Dataskyddsförordningen - GDPR - General Data Protection Regulation gäller från och med 25 maj 2018 i samtliga EU:s medlemsstater. I Sverige ersätter den Personuppgiftslagen, PuL. Dataskyddsförordningen är en förordning om skydd för fysiska personer avseende behandling av deras personuppgifter.

Så här behandlar Ronneby kommun personuppgifter Öppnas i nytt fönster.