Miljö- och byggnadsnämnden 2021

Nämnden arbetar för att skapa ett samhälle med god fysisk miljö samt för att motverka miljöförstörelse. Den verkar också långsiktigt för god byggnadskultur, stadsmiljö och landskapsmiljö.

Miljö- och byggnadsnämnden består av tretton ledamöter med ersättare, som alla väljs av kommunfullmäktige.

Nämndens beslut verkställs av miljö- och byggnadsförvaltningen. Öppnas i nytt fönster. 

Ordförande
Hillevi Andersson (C)
hillevi.andersson@ronneby.se

Här publiceras samtliga protokoll från miljö- och byggnadsnämnden. För att värna den personliga integriteten har nämnden tagit bort alla uppgifter om enskilda individer, exempelvis del av fastighetsbeteckningar, namn och personnummer. Om du vill ha det fullständiga protokollet får du vända dig till miljö- och byggnadsförvaltningen, mbf@ronneby.se.

OJ (omedelbart justerat)

Mötestider 2021

Onsdagar kl. 08:00 den 27/1, 24/2, 24/3, 21/4, 19/5, 16/6, 25/8, 22/9, 20/10, 17/11 och 8/12. Inget sammanträde i juli.

Protokoll 2021

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
MBN protokoll 2021-01-27 §§ 1-44 med bilaga 1-7_off.pdf Pdf, 6.6 MB. 6.6 MB 2021-02-05 08.38
MBN protokoll 2021-02-24 § 70 OJ_off.pdf Pdf, 107 kB. 107 kB 2021-02-24 18.31
MBN protokoll 2021-02-24 §§ 45-49 (§ 70 OJ) med bilaga 1-3 off.pdf Pdf, 2.7 MB. 2.7 MB 2021-03-03 10.08
MBN protokoll 2021-03-24 §§ 85 och 86 OJ_off.pdf Pdf, 2.7 MB. 2.7 MB 2021-03-25 08.33
MBN protokoll 2021-03-24 §§ 80-107 (§§ 85-86 OJ) med bilaga 1-4 off.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2021-03-31 11.14
MBN protokoll 2021-04-21 §§ 130-131 OJ_off.pdf Pdf, 1008.2 kB. 1008.2 kB 2021-04-22 17.10
MBN protokoll 2021-04-21 §§ 108-131 (§§ 130-131 OJ) med bilaga 1-10_off.pdf Pdf, 4.3 MB. 4.3 MB 2021-04-28 09.15
MBN protokoll 2021-05-19 § 135 OJ.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2021-05-19 16.28
MBN protokoll 2021-05-19 §§ 132-163 (§ 135 OJ) med bilaga 1-3 off.pdf Pdf, 7 MB. 7 MB 2021-05-26 08.41
MBN protokoll 2021-06-16 § 195 med bilaga 1 OJ_signerat.pdf Pdf, 3.1 MB. 3.1 MB 2021-06-16 17.26
MBN protokoll 2021-06-16 § 173 OJ_signerat.pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2021-06-16 17.27
MBN protokoll 2021-06-16 §§ 164-197 (§ 173, § 195 OJ) med bilaga 1 off.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2021-06-23 08.16
MBN protokoll 2021-08-25 §§ 198-220 med bilaga 1-10.pdf Pdf, 9.6 MB. 9.6 MB 2021-09-01 09.09
MBN protokoll 2021-09-22 §§ 221-247 med bilaga 1-7 off.pdf Pdf, 4.3 MB. 4.3 MB 2021-09-29 08.39
MBN protokoll 2021-10-20 §§ 248-272 med bilaga 1-9.pdf Pdf, 5.5 MB. 5.5 MB 2021-10-27 12.11
MBN 2021-11-17 § 277 med bilaga 1 omedelbar justering.pdf Pdf, 2.2 MB. 2.2 MB 2021-11-17 16.47
MBN protokoll 2021-11-17 §§ 273-300 (§ 277 OJ) med bilaga 1-3 off_.pdf Pdf, 4.7 MB. 4.7 MB 2021-11-23 11.50
MBN protokoll 2021-12-08 §§ 301-323 med bilaga 1-4 off.pdf Pdf, 2.3 MB. 2.3 MB 2021-12-15 10.47

Behandling av personuppgifter

Dataskyddsförordningen - GDPR - General Data Protection Regulation gäller från och med 25 maj 2018 i samtliga EU:s medlemsstater. I Sverige ersätter den Personuppgiftslagen, PuL. Dataskyddsförordningen är en förordning om skydd för fysiska personer avseende behandling av deras personuppgifter.

Så här behandlar Ronneby kommun personuppgifter Öppnas i nytt fönster.