Miljö- och byggnadsnämnden 2018

Nämnden arbetar för att skapa ett samhälle med god fysisk miljö samt för att motverka miljöförstörelse. Den verkar också långsiktigt för god byggnadskultur, stadsmiljö och landskapsmiljö.

Miljö- och byggnadsnämnden består av tretton ledamöter med ersättare, som alla väljs av kommunfullmäktige.

Nämndens beslut verkställs av miljö- och byggnadsförvaltningen. Öppnas i nytt fönster. 

Ordförande
Knut Svensson
knut.svensson@ronneby.se

Mötestider 2018

Onsdagar kl.10:00 i Kallingesalen.

Datum: 24/1, 21/2, 21/3, 25/4, 23/5, 20/6, 22/8, 26/9, 24/10, 21/11 och 12/12.

Protokoll 2018

På grund av GDPR (Dataskyddsförordningen), Datainspektionens vägledning kring GDPR samt Europakonventionen, är personuppgifter samt vissa fastighetsbeteckningar ersatta med kryss eller är borttagna.

Dataskyddsförordningen - GDPR - General Data Protection Regulation gäller från och med 25 maj 2018 i samtliga EU:s medlemsstater. I Sverige ersätter den Personuppgiftslagen, PuL. Dataskyddsförordningen är en förordning om skydd för fysiska personer avseende behandling av deras personuppgifter.

Så här behandlar Ronneby kommun personuppgifter Öppnas i nytt fönster.

Ronneby kommuns dataskyddsombud - kontaktuppgifter Öppnas i nytt fönster.

Datainspektionen och GDPR/Dataskyddsförordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Europakonventionen, se avd.1 art.8 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
MBN 2018-01-24 §§ 1-26.pdf Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster. 1.8 MB 2018-01-31 16.48
MBN 2018-01-24 Bilaga A, B och C.pdf Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster. 1.3 MB 2018-01-31 16.54
MBN 2018-02-21 §§ 27-52.pdf Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster. 1.7 MB 2018-02-27 16.39
MBN 2018-03-21 §§ 53-80.pdf Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster. 1.7 MB 2018-03-28 09.26
MBN 2018-04-25 § 84 OJ.pdf Pdf, 5.5 MB, öppnas i nytt fönster. 5.5 MB 2018-04-25 15.46
MBN 2018-04-25 §§ 81-108.pdf Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster. 1.8 MB 2018-05-03 08.53
MBN 2018-05-23 §§ 109-138.pdf Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster. 1.7 MB 2018-05-30 09.24
MBN 2018-06-20 OJ § 153.pdf Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster. 1.9 MB 2018-06-20 17.06
MBN 2018-06-20 §§ 139-182 med bilaga 4 - reservation.pdf Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster. 2.4 MB 2018-06-27 10.47
MBN 2018-08-22 §§ 183-209.pdf Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster. 1.9 MB 2018-08-29 09.01
MBN 2018-09-26 § 216 OJ.pdf Pdf, 895.6 kB, öppnas i nytt fönster. 895.6 kB 2018-09-26 17.51
MBN 2018-09-26 §§ 210-248.pdf Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster. 1.9 MB 2018-10-02 10.21
MBN 2018-10-24 §§ 249-279.pdf Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster. 1.6 MB 2018-10-30 09.56
MBN 2018-11-21 §§ 280-303.pdf Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster. 1.6 MB 2018-11-28 09.18
MBN 2018-12-12 § 337 OJ.pdf Pdf, 299.6 kB, öppnas i nytt fönster. 299.6 kB 2018-12-12 18.11
MBN 2018-12-12 §§ 304-337 (§ 337 OJ).pdf Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster. 1.7 MB 2018-12-19 10.10