Kulturutskottet

De kulturärenden som ska avgöras av Teknik-, fritid- och kulturnämnden bör, enligt reglementet, beredas av Kulturutskottet. Kulturutskottet fattar även egna beslut i vissa kulturfrågor. Här hittar du kulturutskottets protokoll och mötestider.