Valnämnden

Här hittar du protokoll och mötestider för valnämnden.

Valnämnden ansvarar för organisering och genomförande av de allmänna valen. Det innebär bland annat att skaffa vallokaler, se till att det finns röstmottagare, informera om hur valet går till och var man kan rösta.