Valnämnden 2022

Här hittar du protokoll och mötestider.

Valnämnden ansvarar för organisering och genomförande av de allmänna valen. Det innebär bland annat att skaffa vallokaler, se till att det finns röstmottagare, informera om hur valet går till och var man kan rösta.

Ordförande
Helene Fogelberg
helene.fogelberg@edu.ronneby.se

Mötestider 2022

  • 17 februari
  • 17 mars extra sammanträde
  • 12 maj
  • 18 augusti
  • 14 september
  • 10 november

Protokoll