KFR 2018

Här hittar du protokoll och mötestider för 2018

Kommunala funktionshinderrådet är ett referens-, remiss och samordningsorgan med rådgivande funktioner knutet till socialnämnden.

Funktionshinderrådet har till syfte att

Ordförande
Åsa Evaldsson
asa.evaldsson@ronneby.se

  • Verka för jämlikhet och full delaktighet i samhället för personer med funktionshinder.
  • Ge personer med funktionshinder medinflytande och insyn i den del av kommunens verksamhet som berör dem.
  • Ge kommunen möjlighet att samråda med handikapporganisationerna i ett tidigt skede i beredningsprocessen samt att få deras synpunkter i ärenden som berör personer med funktionshinder.

Mötestider 2018 onsdagar kl 17.00 Listerbysalen

14 februari, 11 april, 13 juni, 15 augusti, 17 oktober och 21 november.
Den 13 juni genomfördes ett studiebesök på Hulta nya förskola.
Uppdatering: Mötet den 21 november ställdes in.

Protokoll

2018

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KFR 14 februari 2018.pdf Pdf, 467.4 kB, öppnas i nytt fönster. 467.4 kB 2018-02-23 14.25
KFR 15 maj 2018.pdf Pdf, 475.8 kB, öppnas i nytt fönster. 475.8 kB 2018-05-25 13.56
KFR 15 augusti.pdf Pdf, 191.9 kB, öppnas i nytt fönster. 191.9 kB 2018-08-24 07.07
KFR 17 oktober 2018.pdf Pdf, 458.5 kB, öppnas i nytt fönster. 458.5 kB 2018-10-24 07.40