Kulturutskottet 2019

De kulturärenden som ska avgöras av Teknik-, fritid- och kulturnämnden bör, enligt reglementet, beredas av Kulturutskottet.

Kulturutskottet fattar även egna beslut i vissa kulturfrågor.

Ordförande
Jesper Rehn (L) 

jesper.rehn@ronneby.se

Mötestider 2019

19/3 kl. 09:00 i Kallingesalen

17/4 kl. 09:00 i Eringsbodasalen

21/5 kl. 09:00 i Ronnebysalen

17/6 kl. 09:00 i Hobysalen

20/8 kl. 09:00 i Backarydssalen

24/9 kl. 09:00 i Listerbysalen

23/10 kl. 10:00 i sammanträdesrummet Biblioteket

14/11 kl. 09:00 i Eringsbodasalen INSTÄLLT

10/12 kl. 09:00 i Backarydssalen

Protokoll

 

2019