Kulturutskottet 2021

De kulturärenden som ska avgöras av Teknik-, fritid- och kulturnämnden bör, enligt reglementet, beredas av Kulturutskottet.

Kulturutskottet fattar även egna beslut i vissa kulturfrågor.

Ordförande
Jesper Rehn (L) 

jesper.rehn@ronneby.se

Mötestider 2021

Datum: 2/2, 2/3, 6/4, 4/5, 1/6, 7/9, 5/10, 4/11 (inställt), 16/12

Protokoll

2021