Kulturutskottet 2022

De kulturärenden som ska avgöras av Teknik-, fritid- och kulturnämnden bör, enligt reglementet, beredas av Kulturutskottet.

Kulturutskottet fattar även egna beslut i vissa kulturfrågor.

Ordförande
Jesper Rehn (L) 

jesper.rehn@ronneby.se

Mötestider 2022

Tisdagar kl.08.30. Se plats för sammanträde i kallelse.

  • 8 februari
  • 8 mars
  • 12 april
  • 10 maj
  • 14 juni
  • Inget sammanträde i juli och augusti
  • 13 september
  • 11 oktober
  • 8 november
  • 13 december

Protokoll

2022