Kulturutskottet 2023

De kulturärenden som ska avgöras av Teknik-, fritid- och kulturnämnden bör, enligt reglementet, beredas av Kulturutskottet.

Kulturutskottet fattar även egna beslut i vissa kulturfrågor.

Ordförande
Jesper Rehn (L) 

jesper.rehn@ronneby.se

Mötestider 2023

Tisdagar kl.08.30. Se plats för sammanträde i kallelse.

  • 14 februari
  • 14 mars
  • 11 april
  • 9 maj
  • 13 juni
  • 15 augusti
  • 12 september
  • 17 oktober
  • 14 november
  • 12 december

Protokoll

2023