KS 2022

Här hittar du protokoll och mötestider.

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Kommunstyrelsens ordförande
Roger Fredriksson
roger.fredriksson@ronneby.se

Mötestider 2022

Tisdagar kl. 09.00. Se plats för sammanträde i kallelse.

 • 11 januari
 • 1 februari
 • 1 mars
 • 22 mars
 • 5 april
 • 3 maj
 • 7 juni
 • Inget sammanträde i juli och augusti
 • 6 september
 • 4 oktober
 • 1 november
 • 6 december

Protokoll

2022