Kommunstyrelsen 2024

Här hittar du protokoll och mötestider för Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Mötestider 2024

Tisdagar kl. 09.00. Se plats för sammanträde i kallelse.

 • 9 januari (inställt)
 • 6 februari
 • 5 mars
 • 2 april
 • 7 maj
 • 4 juni
 • Inget sammanträde i juli och augusti
 • 3 september
 • 1 oktober
 • 5 november
 • 3 december

Kommunstyrelsens ordförande
Roger Fredriksson
roger.fredriksson@ronneby.se

Protokoll

2024