KS 2017

Här hittar du protokoll och mötestider.

Mötestider 2017

Tisdagar kl. 9.00 i Kallingesalen. OBS! Hel dag.

Datum: 10/1, 31/1, 7/3, 4/4, 9/5, 7/6, inget sammanträde i juli, 8/8, 5/9, 3/10, 7/11, 28/11.

Protokoll

2017