KS 2020

Här hittar du protokoll och mötestider.

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Kommunstyrelsens ordförande
Roger Fredriksson
roger.fredriksson@ronneby.se

Mötestider 2020

Tisdagar kl. 09.00 i Kallingesalen

Datum: 14/1, 4/2, 3/3, 7/4, 5/5, 2/6, 4/8, 1/9, 6/10, 3/11, 1/12

Protokoll

2020