PRAO-information

PRAO- praktisk arbetslivsorientering

Meningen med praon är att eleverna ska få komma ut på en arbetsplats för att se och ta del av hur det är ute i arbetslivet. Kanske kan man prova på ett framtida yrke eleven har funderat på, eller annars kanske man genom praon hittar det yrke man vill arbeta med i framtiden.

Skolan erbjuder ett visst antal praoplatser men utbudet är inte så stort som vi skulle önska, därför är det okej om eleverna vill ordna egen praoplats. Eleven kontaktar då SyV först för information och blankett.

Då måste ett speciellt papper ”Egen prao-plats” (se rubrik Egen PRAO) fyllas i av den tilltänkta arbetsplatsen och vara underskriven utav förälder. Detta papper måste vara inlämnat till praohandläggaren senast 3 veckor innan ni ska ut på prao. Lämnas det inte in i tid, får man välja bland det som finns kvar av de platser skolan erbjuder.

Man bör inte ha en längre arbetsdag än 7-9 timmar inklusive raster. Läs mer om regler när det gäller minderåriga och arbete i broschyren "Så får barn och ungdomar arbeta". Minderårigas arbetsmiljö (AFS2012:3), föreskrifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolan vill helst inte att eleverna är hos sina föräldrar under praon, men skulle så vara fallet bör inte föräldern vara handledare.

Eftersom avsikten med praon är att man ska få en insikt i arbetslivet vill skolan helst inte att eleven praktiserar i samma yrkesbransch både i 8:an och 9:an.

Lunch: Se längre ner på sidan.

Resor: Se längre ner på sidan.

Skolan skickar ut ett brev till praktikplatsen så att de vet vad eleven heter som kommer på prao. På den lappen finns rutor där arbetsgivaren ska fylla i din närvaro och ge ett litet omdöme hur du varit på din praoplats. Arbetsgivaren ska skicka tillbaka detta till mig efter avslutad prao, men ibland får ni elever det direkt, då är det viktigt att ni ger lappen direkt till praohandläggaren.

Ca 4-5 veckor innan PRAO-perioden börjar presenterar praohandläggaren vilka platser som finns tillgängliga och som du som elev kan välja.

Ca 1-2 veckor innan prao-perioden får ni information av praohandläggaren, vilken praoplats ni ska till, vilka arbetstider, handledarens namn osv.

Bra information när du fått prao-plats.

Innan PRAO

Skolan skickar ut ett brev "Bekräftelse av PRAO" till praktikplatsen så att de vet vad eleven heter som kommer på Prao. På den lappen finns rutor där arbetsgivaren ska fylla i din närvaro och ge ett litet omdöme hur du varit på din praoplats. Efter avslutad prao skickar arbetsgivaren tillbaka detta till praohandläggaren, eller får ni elever det direkt, då är det viktigt att ni ger lappen direkt till praohandläggaren.

Ta kontakt med din Praoplats cirka en vecka innan praktiken. Fråga om tex tider, kläder, mat, vägen dit, handledarens namn mm. (så att allt stämmer med vad som står på er praktiklapp).

Förbered dig på bästa sätt. Se till att du har med dig allt till första dagen, kläder, eventuell matsäck, eventuellt busskort. Ta reda på eventuella busstider, hållplatser och se på en karta om du inte riktigt vet var praoplatsen ligger.

Sov ut ordentligt innan praktiken! Tänk på att det nog blir jobbigare att praktisera än att gå i skolan.

Under PRAO

Vid sjukdom: Ring både praktikplatsen och skolan. Se frånvaroanmälan. Öppnas i nytt fönster.

Ska du göra läkarbesök eller tandläkarbesök under praktiken så tala om det för din handledare så att han/hon vet var du befinner dig.

Infaller lovdagar under praktikveckorna ska lovtiderna följas, detta informeras handledarna om genom skolan.

Lunch: Eleverna får reda på var de ska äta av praohandläggaren. De elever som praoar nära en annan skola äter på den. Har man långt till närmaste skola tar man med sig egen mat och matersättning utbetalas. Detta beslutar praohandläggaren om. Matersättningen är på 35 kr/lunch. Gör eleven sin prao utanför kommunen erbjuds eleven att äta på en närbelägen skola. Viktigt är då att meddela praohandläggaren vad skolan heter och skolans telefonnummer. Hämta lapp om matersättning hos praohandläggaren efter praoperiodens slut.

Resor: De elever som behöver busskort blir tilldelade detta av praohandläggaren. Har eleven redan busskort används detta. Moped/cykelersättning kan man få om det är minst 5 km till praoplatsen. Hämta lapp om moped/cykelersättning hos praohandläggaren efter praoperiodens slut. Detta gäller inte utanför kommunen, då står eleven själv för transport till och från praoplatsen.

Eleven är olycksfallsförsäkrad genom skolan. Se Olycksfallsförsäkring Öppnas i nytt fönster.

Följ praktikplatsens ordningsregler och andra föreskrifter. Samt använd ditt sunda förnuft.

Eventuella klagomål: Fungerar det inte på praktikplatsen så prata med din handledare först och främst. Fungerar inte det så kontakta praohandläggaren (0457-61 73 10) men helst inte under de två första arbetsdagarna. Tänk på att det tar några dagar att komma till rätta.

Kompisar träffar ni på fritiden, bussen, lunchen vid skolorna, men inte på praktikplatsen.

Ny kunskap: Ta reda på så mycket du kan under din praktik, fråga, ta egna initiativ, föreslå saker som du tycker du kan göra.

Bra uppförande: Tänk på att DITT uppförande och stil påverkar både ditt och skolans rykte. Kanske har du möjligheter att få sommarjobb?

Efter PRAO

Lämna in praktikomdömet till praohandläggaren om du fått det av praktikplatsen. Lämna även in praobrickan!

Ska du ha ersättning av något slag, hämta en sådan lapp hos praohandläggaren.

Redovisning av Praon: Prata med din Sv eller So lärare om/hur praon ska redovisas.