Studievägledning

Studie- och yrkesvägledare Linnéa Petersson kan hjälpa dig med valet till gymnasiet. Linnéa har sitt kontor vid skolsköterskan och kuratorn.                

Studie- & yrkesvägledare
Linnéa Petersson
0457-61 73 13
linnea.petersson@edu.ronneby.se