Regler för skolbiljett/busskort

Busskortet är en personlig värdehandling som eleven själv ansvarar för. Om kortet går sönder eller bli stulet alternativ att eleven inte hittar sitt busskort måste de anmälas direkt till skolans administratör. Kortet spärras och eleven får ett tillfälligt busskort, som är giltigt i tre dagar och som kan användas till ett nytt kort erhålles.

Skolbiljetten, i form av ett busskort, delas ut till eleverna läsårets första skoldag. Elever från Eringsboda, Hallabro, Backaryd, Listerby/Kuggeboda och Johannishus har därför rätt att åka utan busskort första skoldagen.

Elever som har skolskjuts med Kallinge Taxi hela vägen från hemmet till skolan tilldelas inte busskort.

Elever är berättigad till skolskjuts utifrån avståndet till skolan från deras bokföringsadress, samt vid särskilda skäl ex delad vårdnad mm. I varje fall som särskilt skäl åberopas, ska ansökan göras skriftligen.

Skolbiljetten gäller dygnet runt alla helgfria vardagar på buss och tåg i hela Ronneby kommun.
Den är även giltig under sportlovet, påsklovet, höstlovet och samtliga klämdagar, men inte under sommar- eller jullov.

Om kortet gått sönder, blivit borttappat eller stulet kostar det 200 kr. Faktura skickas till elevens vårdnadshavare. Om kortet slutar fungera ersätts det mot att ett nytt när det lämnas in på expeditionen.

Om eleven glömmer sitt busskort kan eleven alltid åka till skolan, men chauffören måste meddelas vid påstigning. För att komma hem får eleven själv bekosta biljetten eller kontakta anhörig, som kan hämta eleven. Endast vid ett tillfälle per termin finns det möjlighet för eleven att hämta ett tillfälligt busskort. Detta dokumenteras av administratören.

Om en klasskamrat ska följa med en skolskjutselev hem betalar den medåkande eleven för sin biljett – det går inte att hämta tillfälliga busskort för ”kompisåkning”.

Busschaufförerna har rätt att beslagta busskortet från eleven om kortet missbrukas genom utlåning eller liknade.

Ärenden gällande busskort hanteras lämpligast på förmiddagarna på skolans expedition. Administratör Maria Persson nås på tel 0457-61 73 10, e-post maria.persson11@edu.ronneby.se

Kontakta Blekinge Trafiken för allmän information tel 0455-56 900.

Kontakta Bergkvarabuss angående kvarglömda saker, skolskjuts till Kallingeskolan mm tel 0457-126 20, välj 2.

Kontakta våra övriga upphandlande skolskjutsturer (matartrafik mm):
Kallinge Taxi, tel 0733-44 44 14
Flexbuss, tel 0481-548 25
Bergkvarabuss, tel 0709-98 51 04