Fotbollsprofil

Kallingeskolan startade upp en fotbollsprofil under hösten 2018. Utbildningen är numera certifierad av Svenska Fotbollsförbundet.

De som valt fotbollsprofilen tränar fotboll två gånger i veckan á 60 minuter utöver ordinarie lektioner i idrott och hälsa, lektionerna kan bedrivas utanför ordinarie schematid. Träningarna bedrivs av välutbildade instruktörer. Träningarna genomförs på Jernvallens konstgräsplan året runt.

Du som elev måste kunna ta ett stort ansvar för både dina studier och din fotbollsträning.

Målsättning med Fotbollsprofilen

Fotbollsprofilens främsta mål är att alla elever ska bli godkända i samtliga ämnen och därmed bli behöriga för alla nationella gymnasieprogram och samtidigt få möjlighet att utveckla sina färdigheter i fotboll.

Grundidén med fotbollsprofilen är att ungdomar ska ges goda möjligheter att kombinera studier med fotbollsträning.

Ansökan till fotbollsprofil

Du som söker ska vara aktiv fotbollsspelare, ansluten till förening, ambitiös och ha som målsättning att fördjupa dina fotbollsfärdigheter.

Är du inte ansluten till förening hjälper vår instruktör dig med kontakt till en klubb som passar dig.

En grundförutsättning för att få delta i träningarna är att du är medveten om att skolan går i första hand.

Om man har längre resväg till skolan än 5 km kan det ingå busskort även om man inte bor inom Kallingeskolan 7-9:s upptagningsområde men om eleven slutar på fotbollsprofilen avslutas busskortet.

Önskar du vara en del av profilen är du välkommen att göra en ansökning senast 30 april.

Vid frågor kontakta rektor Marie Ekvall, tel 0457-61 73 11 eller e-post marie.ekvall@edu.ronneby.se