Föräldraråd

Kallingeskolans föräldraråd består i dag av föräldrar från F-6 och 7-9
. En ambition är att skapa ett aktivt föräldraråd på
Kallingeskolan som jobbar i en nära dialog med skolans personal och föräldrar.

Föräldrarådet kan fungera som en länk mellan föräldrar, skola, elever och
skolpersonal.

En målsättning är att öka föräldrarnas engagemang i skolan för
barnens bästa. Det är en rättighet och förmån för föräldrar att få vara med och
påverka skolan.

Ca två-tre gånger per termin träffas Föräldrarådet tillsammans med skolans
ledning och detta har bl a resulterat i att det idag finns besöksveckor för
föräldrarna.

Välkommen att vara med och påverka.