Medicinsk SYO

Glöm inte den medicinska sidan av ditt yrkesval!

Har du någon gång besvärats av tex astma, eksem, hösnuva eller ryggont?
Har du nedsatt syn eller hörsel?
Har du defekt färgsinne?

Detta kan vara orsaker till att elever tvingas avbryta sin påbörjade utbildning då de känner att dessa symptom blir för besvärliga. Prata gärna med skolsyster och studievägledare vid funderingar om just ditt problem kan orsaka besvär i ditt framtida yrke.

Astma och hösnuva kan bli problem i följande yrke:

 • Arbeten med djur och växter
 • Måleri eller arbeten med starka lukter 
 • Bageri eller andra dammiga arbeten

Eksem (ofta i kontakt med kemikalier och vatten)

 • Frisör
 • Vårdyrke
 • Mureri
 • Verkstadsarbeten
 • Bilmekaniker

Nickelallergi

 • Frisör
 • Mureri
 • Verkstadsarbeten
 • Bilmekaniker
 • Vårdyrken

Nedsatt hörsel

 • Undvik bullriga miljöer

Synnedsättning

 • Flera yrken kräver fullgod syn utan glasögon

Färgsinne (Yrken som oftast kräver korrekt färgsinne är:)

 • Pilot
 • Polis
 • Lokförare
 • Elektriker