Våga, vilja, lära

Våga, vilja lära är tre ledord som vi arbetar efter för att barnen ska få beredskap att möta utmaningar nu och i framtiden.

Våga

Vi vill att barnen på vår förskola ska känna sig trygga och trivas. Vi utmanar gruppen men ser också till varje individ.

  • Ger varje barn den tid det behöver utifrån sina egna förutsättningar.
  • Utmanar barnens tankar och förmågor
  • Gruppstärkande aktiviteter, för att öka samspelet mellan barnen.

  Vilja

  På vår förskola erbjuder vi en omväxlande, lustfylld verksamhet, där barnen har inflytande, känner motivation och glädje.

   • Stöttar i de dagliga aktiviteterna och värnar om barnens lek
   • Använder vår närmiljö, som skog, bibliotek, lekplatser m.m.
   • Ger barnen möjlighet att påverka sin vardag
   • Möta barnet där det är. Här och nu!

   Lära

   För att lära vet vi att ett gemensamt utforskande och samspel är bra. Vi utgår från barnens intresse, nyfikenhet och upplevelser.

   • Erbjuder lärmiljöer för olika intressen
   • Använder olika digitala verktyg som dator, lärplatta, kamera m.m.
   • Uppmuntrar barnens positiva lärande av varandra