Personal

ARBETSGLÄDJE

Trygghet, ärlighet, trivsel och högt i tak är viktigt för vår arbetsglädje, men även att få/ge respekt och feedback.

Vi eftersträvar ett flexibelt arbetssätt och att våga prova nya idéer.

 • Se varandras olikheter, kompetenser och möjligheter
 • Dela med sig av idéer och kunskaper
 • Framföra sina egna åsikter och respekterar andras, vilket ger ett öppet arbetsklimat
 • Inbjuda alla kollegor i samtal och ha roligt tillsammans

 BARNSYN

 Vi vill utgå från barnen och hjälpa dem se sina egna förmågor.

 • Skapa miljöer och tillfällen där barnen kan lära av varandra
 • Uppmärksamma barnet på allt det kan, bl.a. genom att ge det uppdrag som stärker dess självkänsla
 • Dokumentera både det enskilda barnets lärande och verksamheten

 FÖRHÅLLNINGSSÄTT

 Vi vill se till det kompetenta barnet, dess intresse och utforska omvärlden tillsammans.

 • Ett reflekterade arbetssätt där vi ger vägledning men inga färdiga svar
 • Lyssna in och iaktta barngruppen
 • Uppmuntra barnen att tänka på olika sätt, det som är rätt för mig är inte alltid rätt för dig
 • Behandla varje barn efter sitt behov
 • Jämlikhet mellan könen