EE poängplan

Elteknik
Du får kunskaper för arbete inom det elkrafttekniska området. Du får kunskap om hur man arbetar säkert och får veta vilka lagar och förordningar som gäller vid elarbete. Kurserna ger dig senare möjlighet att få behörighet att självständigt arbeta som elektriker. Inriktningen ger möjlighet till arbete inom t ex installationselektriker eller industrielektriker.