Gymnasieskolan Knut Hahn

En skola med både bredd och spets, välkommen till oss!

BA15

Inloggning Vklass för elever
Information och inloggning till Vklass

För dig i årskurs nio!
Kolla in våra utbildningar nu!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nyheter

 • Student 2021

  Årets student är fredagen den 11 juni. Utspring kommer att ske från skolans stora entré (mittemot sporthallen och tennishallen) enligt nedanstående schema, med reservation för ändringar.IN 13.00
  TE 13.15
  BA/EE 13.30
  NA 13.45
  EK 14.00
  BF 14.15
  SA Grupp 1 14.30
  SA Grupp 2 14.45
  HA 15.00
  ES 15.15

  FX, plats och tid ej bestämt.

  Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om hur ett smittsäkert firande kan ske. I dagsläget vet vi inte hur många anhöriga som får möta upp studenterna efter utspringet. Information läggs ut på hemsidan efter hand.

  Vi ser fram emot en härlig studentdag!

  Skolledningen med personal

 • Nuvarande undervisning

  Vi planerar kommande veckors distans -och fjärrundervisning enligt schema:

  Vecka 19 – Åk 2+3 närundervisning på plats i skolan, åk 1 fjärr och distansundervisning.

  Vecka 20 – Åk 1+3 närundervisning på plats i skolan, åk 2 fjärr -och distansundervisning.
  Introduktionsprogrammen: närundervisning.
  Vård och omsorg fjärr -och distansundervisning.
  Rekommendationen om undantag för elever med särskilda behov, prov och praktiska moment ligger kvar som tidigare.De elever som har närundervisning äter i skolans matsal.
  De elever som har distansutbildning kan hämta mat på anslutna restauranger och caféer mot uppvisande av ID-bricka samt personlig kod.
  Schemat ovan är preliminärt, ändringar kan ske efter ändrade rekommendationer från smittskyddsläkare och FHM.
 • Gymnasieskolan Knut Hahn - glada över framgångar inom UF-företagande

  Gymnasieskolan Knut Hahn har skördat framgångar inom UF-företagande (Ung företagsamhet). Elever har arbetat hårt och skolans personal har medvetet satsat på UF-företagande som ett integrerad del av undervisningen.

  Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med UF.

 • Skärpta råd från den 19 april

  Efter samråd med Region Blekinge och kommunerna i länet har vi nu kunnat förtydliga de skärpta råden som gäller i Blekinge från 19 april . Dessa gäller utöver de allmänna råden & föreskrifterna från Folkhälsomyndigheten och gäller även inom Ronneby kommuns verksamheter.Detta gäller för skolan:
  För skolornas del rekommenderas att undervisningen fortfarande bedrivs delvis på distans (högstadiet och gymnasiet).
  • Elever som provtagits för covid-19 stannar hemma från skolan i väntan på provsvar.
  • Barn under 18 år stannar hemma redan vid misstänkt fall bland dem man bor tillsammans med, i väntan på provsvar på den som misstänks ha covid-19.
  • Distansundervisning rekommenderas för hela klassen vid två eller flera fall där smittan misstänks ha skett i klassen. Det gäller högstadiet och gymnasiet.
  De skärpta regionala råden gäller till och med den 2 maj 2021 , men kan förlängas vid behov. Syftet med de skärpta råden är att bromsa smittspridning, skydda personer som riskerar att bli svårt sjuka i covid-19 och minska risken för stor belastning inom hälso- och sjukvården.
 • Elevlunch till gymnasieelever i Ronneby kommun förlängs vårterminen ut

  Fram till 11 juni 2021 har elever på Gymnasieskolan Knut Hahn möjlighet att hämta ut ett lunchpaket hos en av de anslutna restaurangerna. Dock kommer eleverna växelvis studera på plats i skolan och hämtar då inte ut mat. Eleverna kommer informeras att de inte tillåts hämta ut mat de dagar de är i skolan. Skulle en elev hämta ut mat på fel dag kommer en faktura på lunchkostnaden skickas hem till eleven.
 • Kvalitetsgranskning med gott resultat!

  Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av Gymnasieskolan Knut Hahn avseende gymnasieskolans kvalitet gällande arbete med individuella stödinsatser. Granskningen visar på ett mycket gott resultat som ligger helt i linje med vår strävan om att vara en inkluderande skola i framkant!
 • Samlade nyheter om Covid-19

  Här hittar du alla nyheter om coronaviruset covid-19 som publicerats på regionblekinge.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster