Gymnasieskolan Knut Hahn

En skola med både bredd och spets, välkommen till oss!

BA15

Inloggning Vklass för elever
Information och inloggning till Vklass

Nyheter

 • Skolstart Höstterminen 2021

  Vi hälsar alla elever välkomna till skolan efter ett långt och skönt sommarlov!
 • Alla individer är olika

  Helen Lindqvist arbetar som specialpedagog vid Gymnasieskolan Knut Hahn. Som specialpedagog är det viktigaste uppdraget att säkerställa att de elever Helen ansvarar för får det stöd de behöver för att de ska kunna gå ut med en gymnasieexamen.
 • Våga prata bort tabun kring psykisk ohälsa

  Malin Kolb är skolsköterska vid Gymnasieskolan Knut Hahn. Som skolsköterska är de huvudsakliga ansvarsområdena att erbjuda hälsobesök samt vaccinationer enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet. Malin lyfter också fram vikten av arbete med elevhälsa i samverkan med övriga personalgrupper, elever och deras föräldrar.
 • Ensamhetens påverkan på människor

  Anton Henrysson går årskurs tre vid Samhällsvetenskapliga programmet på Gymnasieskolan Knut Hahn. Han har skrivit arbetet “Ensamhetens påverkan på människor”.
 • Våga prata droger - på allvar

  Nanna Leinonen är skolkurator vid Gymnasieskolan Knut Hahn. Att vara skolkurator är ett komplext yrke där det måste finnas goda strukturer att arbeta utifrån, men samtidigt en möjlighet till stor flexibilitet. Allt för att kunna möta varje person utifrån var just han eller hon befinner sig i livet.
 • Sayora UF drivs vidare efter vinstregn

  Gymnasieskolan Knut Hahn arbetar målmedvetet med Ung företagsamhet. I år utsågs Gymnasieskolan Knut Hahn till årets UF-skola i Blekinge och inte färre än tre UF-företag från Gymnasieskolan Knut Hahn vann olika utmärkelser i samband med Blekinges UF-tävling. Ett företag, Sayora UF, gick vidare till SM där de tävlade i två kategorier. Årets Vara och Årets UF-företag.
 • Studier och hälsa i balans

  Många upplever gymnasieåren som väldigt roliga. Men det kan också vara en utmanande tid. Periodvis upplever en del elever stress, som ibland blir osund. Tankar om hur framtiden ska bli blandas med en oro över att man inte presterar som man hade önskat.

  Läs mer om vad vår studie- och yrkesvägledare Tittie Österström ger för tips inför framtiden.