Vård- och omsorgsnämnden 2024

Här hittar du protokoll och mötestider för Vård- och omsorgsnämnden.

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för vård- och omsorg.

Mötestider 2024

Start kl. 09.00. Se dag och plats för sammanträde i kallelse.

 • 23/1
 • 14/2
 • 19/3
 • 24/4
 • 21/5
 • 13/6
  Inget sammanträde i juli
 • 20/8
 • 17/9
 • 22/10
 • 19/11
 • 12/12

Ordförande
Angelina Olin
angelina.olin1@ronneby.se

Protokoll

2024