Vård- och omsorgsnämnden 2020

Här hittar du protokoll och mötestider för Vård- och omsorgsnämnden från år 2020.

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för vård- och omsorg.

Mötestider 2020

Datum: 29/1, 26/2, 25/3, 22/4, 27/5, 17/6, inget sammanträde i juli, 26/8, 30/9, 28/10, 25/11, 16/12

Ordförande
Anders Lund

anders.lund@ronneby.se

Protokoll

2020