Äldrenämnden 2017

Mötestider 2017

Onsdagar kl 13.30, plats för sammanträde se kallelse.

Datum: 18/1, 15/2, 15/3, 12/4, 24/5, 14/6, inget sammanträde i juli, 16/8, 20/9, 18/10, 15/11, 13/12.

Protokoll

2017