Vård- och omsorgsnämnden 2023

Här hittar du protokoll och mötestider för Vård- och omsorgsnämnden.

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för vård- och omsorg.

Mötestider 2023

Onsdagar kl. 09.00. Se plats för sammanträde i kallelse.

 • 25 januari
 • 22 februari
 • 22 mars
 • 19 april
 • 24 maj
 • 14 juni
 • Inget sammanträde i juli.
 • 23 augusti
 • 20 september
 • 25 oktober
 • 22 november
 • 20 december

Ordförande
Sara Blixt
sara.blixt@ronneby.se

Protokoll

2023