Utbildningsnämnden 2024

Här hittar du protokoll och mötestider.

Mötestider 2024

Torsdagar kl. 08.30 (undantag: mars, april, maj och juni). Se plats och tid för sammanträde i kallelse.

 • 18 januari
 • 15 februari
 • 11 mars (extra nämndsmöte)
 • 21 mars
 • 18 april
 • 16 maj
 • 20 maj (extra budgetmöte)
 • 13 juni
 • 15 augusti
 • 19 september
 • 17 oktober
 • 21 november
 • 18 december

Ordförande
Lennarth Förberg

1:e Vice ordförande
Lars-Olof Wretling
larsolof.wretling@ronneby.se

Protokoll 2024