Utbildningsnämnden 2018

Här hittar du protokoll och mötestider.

Mötestider 2018

Torsdagar kl 8.30 i Kallingesalen.

Datum: 25/1, 22/2, 22/3, 19/4, 17/5, 14/6, 23/8, 20/9, 18/10, 15/11 och 13/12.

Utbildningsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten fr o m mars 2018 t om augusti 2018.

Protokoll

Ordförande
Lennarth Förberg
lennarth.forberg@ronneby.se

2018