Utbildningsnämnden 2023

Här hittar du protokoll och mötestider.

Mötestider 2023

Torsdagar kl. 08.30 (undantag: mars, april, maj som infaller på en onsdag, samt juni och december som infaller på en tisdag). Se plats och tid för sammanträde i kallelse.

 • 19 januari
 • 16 februari
 • 22 mars (onsdag)
 • 20 april (onsdag)
 • 17 maj (onsdag)
 • 20 juni (tisdag)
 • Inget sammanträde i juli
 • 17 augusti
 • 21 september
 • 19 oktober
 • 23 november
 • 27 november (måndag) extranämnd budget
 • 19 december (tisdag)

Ordförande
Lennarth Förberg

1:e Vice ordförande
Lars-Olof Wretling
larsolof.wretling@ronneby.se

Protokoll 2023