Föräldraråd

För oss är ett nära samarbete med dig som vårdnadshavare viktigt. Kommunikation och dialog behövs för att du ska känna dig informerad om vad som händer på skolan. I olika forum möter vi dig och ditt barn. På Parkdalaskolan finns ett föräldraråd bestående av föräldrar, rektor och biträdande rektor som träffas en/två gånger per termin. Protokollen från föräldrarådet finns tillgängliga i Vklass.

Föräldrarådet består av frivilliga föräldrarepresentanter från årskurs 7-9.
Om du är intresserad av att vara med i föräldrarådet eller har frågor/synpunkter som du önskar att vi lyfter så kontakta Bo Alenfors bo.alenfors@gmail.com

Med vänlig hälsning

Ulrika Lundin

Rektor